Menu
  1. Brundlund Slot - Kunstmuseet set fra parken
  2. Brundlund Slot - mølledammen i vinterbeklædning
  3. Fangehullet på Slottet
  4. Brundlund Slot malet af G.E. Libert.
  5. Brundlund Slot og anlægget set fra luften.
  6. Udstillingen: Nolde, Clausen og Eckersberg

Slottet vi bor i...


Brundlund Slot har fungeret som embedsbolig for skiftende stiftamtmænd fra 1470 til 1997.


I 1996 flyttede den daværende stiftamtmand fra slottet, som herefter blev solgt til Aabenraa Kommune og indrettet til et selvstændigt kommunalt kunstmuseum, som skulle rumme kunstafdelingen fra det kulturhistoriske museum. I 2007 blev slottet og kunstsamlingen en afdeling af Museum Sønderjylland.

I 1411 blev byen Aabenraa overtaget af dronning Margrethe den I som en del af forliget med de holstenske grever. I forligsbrevet står der, at Aabenraa Slot skal huse egnens administration og Dronningen sikrer sig ret til at opføre et nyt slot på et nyt sted. Umiddelbart herefter bliver Aabenraahus brudt ned og det er sandsynligt, at man begyndte at bygge det nye slot samtidig. Slottet som kaldes Brundlund bliver lagt på en holm i det sumpede område syd fra byen.

Rundt om slotsholmen anlægges en voldgrav med vand fra Mølleåen. Samtidig opfører man en vandmølle, der skal fungere som mølle, sluse for voldgraven og som forsvar.

Nationalmuseet stod for omfattende bygningsarkæologiske undersøgelser i 1983-85. Herfra ved vi, at voldgraven og slotsholmen går tilbage til borgens ældste tid og at slottets nuværende bygning ikke er den ældste. Den er med sikkerhed opført i 1500 tallet. Slottet er bygget som et porthus med en port midt i bygningen. Når man står udenfor slottet med front mod voldgraven, kan den ældste port stadig ses som en markering i muren.

Adgangsvejen til slottet var oprindeligt gennem en hængebro, som siden blev udskiftet med en landfast bro.

I 1530 og 1580 bliver slottet forsynet med ottekantede hjørnetårne. I det ene tårn placeres fangekælderen. Brundlund Slots historie fra 1606-1805 er en lang historie om et slot, der altid blev repareret og ombygget. I 1805 får den kongelige landbygmester C. F. Hansen ansvaret for en gennemgribende restaurering af Brundlund Slot. Han river næsten alt indvendigt ned og genopbygger det i en ny skikkelse. Ydermurene bliver ombygget og huset får nyt tag. Han fik fjernet alle tidligere tilbygninger og udhæng og fik tilført bygningen et nyt galleri på sydsiden med spidsbuede vinduer, båret af to søjler med ante-mure i dorisk stil. C. F. Hansen lod også et nyt porthus opføre i en etage med kælder. Dette hus blev i 1825 forhøjet med en etage og indrettet til fængsel.

I dag er den udvendige facade tilbageført til C.F. Hansens restaurering fra 1805-07. På slotsholmen gennemførtes i 2006 gennemført en gennemgribende fornyelse af den udvendige belysning, udvendige belægning og beplantning.