Menu

2 udstillinger:

Sig det med blomster! - O.D. Ottesen og den tvetydige idyl

C.W. Eckersberg - Værker fra Kunstmuseet Brundlund Slot


O.D.Ottesen-Sig det med blomster

Sig det med blomster!

O.D. Ottesen og den tvetydige idyl

26. AUGUST 2017 - 4. MARTS 2018

Den sønderjyske maler Otto Diderich Ottesen (Broager 1816-1892) høstede stor anerkendelse i sin samtid for sine smukke malerier af blomster. Efter kunstnerens død visnede hans eftermæle dog langsomt hen sammen med blomstermaleriet, der blev en udskældt og nedgjort genre.

Den forskningsbaserede udstilling og ledsagende bog er det første forsøg på at revurdere synet på kunstneren og hans virke. O.D. Ottesens malerier er nemlig meget andet og mere end smukke roser og poetiske, idylliske buketter. I flere værker udfordrer han det traditionelle blomstermaleri med overraskende og usædvanlige kunstneriske greb, hvad enten det drejer sig om symboler, beskæring, komposition eller motiv og man inviteres ind i en smuk og foruroligende tvetydig idyl.

I de sidste mange årtier har blomstermaleriet i bedste fald været anset som forældet og uden indhold. I værste fald som kitsch. I Ottesens tilfælde skal man dog ikke tage fejl. Der gemmer sig skarpe samfundskritiske holdninger bag en tilsyneladende harmløs skovsø med en rovfugl. Et nutidigt blik vil sikkert se kitsch, men samtiden mærkede tilsyneladende en aldrende naturforkæmpers skarpe pensel. Nok var Ottesen af omstændighederne tidligt tvunget til at tage til takke med ”tarvelige Vinterfrugter” og et deraf tidligt etableret ry som blomstermaler, men inden for dette begrænsede felt formåede han alligevel at favne en forbavsende alsidighed. Med nutidens negativt farvede blik kræves der ganske vist hjælp til den afkodning, der i samtiden gav hans billeder indhold og ’følelse’, men selv uden redskaber aner man hurtigt en kunstner, der eksperimenterede med både beskæringer og synsvinkel ud over det sædvanlige. Han trækker på adskillige kulturelle og ikonografiske referencer efter forgodtbefindende, om der så er tale om fotografiet eller nederlandske forbilleder, og det står hurtigt klart, at selvom fællesnævneren nok er blomster, skaber han ikke entydige læsninger i sine værker. Han maler klassiske opstillinger inspireret af forbillederne med mere eller mindre tydelige metaforer. Han ofrer lige så meget opmærksomhed på ukrudt som på pryd og skildrer uprætentiøse planter i deres naturlige omgivelser.


C.W. Eckersberg

Værker fra Kunstmuseet Brundlund Slot

21. maj 2017 til 4. marts 2018


C.W. Eckersberg - portræt af dreng - Kunstmuseet Brundlund Slot

Nu vises den komplette samling på Brundlund Slot

Museum Sønderjylland ejer en af de største samlinger af Eckersbergs malerier uden for København. Samlingen tæller hele 17 oliemalerier, 11 tegninger og 6 kopier udført af Eckersbergs elever. For første gang vises samlingen nu i sin helhed på Kunstmuseet Brundlund Slot. Publikum får en unik mulighed for at se værker fra hele Eckersbergs kunstneriske karriere og lære den største danske guldaldermaler bedre at kende.

Udstillingen er suppleret med enkelte indlån, for at udfylde hullerne i museets samling. På den måde har vi nu mulighed for at vise de forskellige perioder i Eckersbergs omfattende livsværk. Udstillingen ledsages af en helt ny bog, som udgives til ferniseringen den 20. maj 2017. Bogen indeholder en artikel skrevet af Ph.d. og projektforsker på Statens Museum for Kunst, Jesper Svenningsen. Bogen giver et solidt overblik over Eckersbergs liv og kunstneriske virke med udgangspunkt i Kunstmuseet Brundlund Slots samling af værker.


C.W. Eckersberg blev født den. 2. januar 1783 i Blaakrog ved Varnæs. Han blev allerede efter sin konfirmation sendt i lære hos maleren Jes Jessen her i Aabenraa, og i 1804 lod han sig indskrive på Kunstakademiet i København. Eckersberg modtog i 1809 kunstakademiets guldmedalje og det medfølgende rejsestipendium. Han rejste til Paris, hvor han opholdt sig i 1810-12 og herefter til Rom, hvor han opholdt sig til 1816.

Eckersberg stiftede bekendtskab med nyklassicismen i Paris hos den franske maler Jacques Louis David (1748-1825), og dennes grundige tilgang til studiet af naturen bragte Eckersberg med sig hjem til Danmark og videre til eleverne på kunstakademiet, hvor han selv blev professor. Eckersberg var en af de første danske kunstnere, der dyrkede friluftsmaleriet, og han opfordrede sine elever på kunstakademiet til at gøre det samme. I dag betragtes Eckersberg som en afgørende person i den danske guldalder og kaldes ligefrem ”dansk malerkunsts fader” fordi han påvirkede så mange af den kommende generations kunstnere. Eckersbergs elever tæller prominente navne som Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen og Ditlev Martens.

Udstilling og bog er blevet til med støtte fra:

15. Juni Fonden

Sydbanks Fonde

Etatsråd Georg Bestle og Hustrus Mindelegat

Fabrikant Mads Clausens Fond

P. J. Schmidt-FondenFor supplerende lån tak til:

Christian Panbo A/S